XS
SM
MD
LG

Odbrana preko Sarajeva

Fudbalska voda Republike Srpske, se još uvek samo muti, a nikako da krene sa razbistrava njem.  Jutros su ulje na vodu  dodali i iz admini stracije FSRS.

Oni su članovima Skupštine FSRS poslali pismo sa obrazloženjem zašto se ne zakazuje vanredna Skupština. To je objavljeno još juče, ali je neverovatno da su u propratnim aktima dostavili mišljenje Pravnog komiteta FS BiH, a koje kaže da opoziva ili razrešenja predsednika FSRS nema, odnosno da nije  po Statutu. Uz to su dostavili zaključak Izvršnog odbora FS BiH  u kojem decidno stoji da je Izvršni odbor FS BiH prihvatio mišljenje Pravnog komiteta FS BiH... Nije nam doduše jasno šta IO FS BiH ima sa izborima u FSRS?

Koliko smo mi upoznati o tom mišljenju se nije glasalo, nije dakle izjašnjavalo, ali jeste komentarisalo i konstatovano je kako je to MIŠLJENJE Pravnog komiteta. Dakle, ništa drugo nego mišljenje...Nema nikakvu pravno obavezujuću snagu!

Zanimljivo je istaći da u dopisu članovima Skupštine koji traže vanrednu Skupštinu nema pisma Prave komisije FSRS koja kaže da se vanredna Skupština može održati i da se može opozvati, odnosno razrešiti predsednik FSRS. Zašto i taj dopis nije dostavljen delegatima članovima Skupštine valjda znaju u administra ciji FSRS.

Postavlja se i pitanje kome je odgovoran predse dnik FS RS delegatima Skupštine FSRS, ili nekom u Sarajevu.