XS
SM
MD
LG

Odluka o zaustavljanju odbojkaških takmičenja

 Na osnovu člana 20.  i člana 50. Pravilnika o takmičenju u OS RS, direktor takmičenja OS RS, donosi

O   D   L   U   K  

privremenom prekidu takmičenja u Odbojkaškom savezu Republike Srpske

Član 1.

Sva takmičenja u organizaciji Odbojkaškog saveza Republike Srpske se privremeno prekidaju dok je na snazi Odluka Vlade Republike Srpske o prestanku rada osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova, zabrani javnih manifestacija i okupljanja u zatvorenim prostorima.

Član 2.

Za nastavak takmičenja u OSRS planira se 04/05.04.2020. godine ili prvi vikend nakon prestanka važenja odluka koje je Vlada donijela.

Direktor takmičenja Odbojkaškog saveza Republike Srpske pripremiće novi Kalendar za  nastavak takmičenja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

O sprovođenju odluke staraće se direktor takmičenja OS RS.

Broj:01/3-115/20                                                   DIREKTOR  TAKMIČENjA

Datum: 12.03.2020. god.                                                 Marko Toholj